Organisatie advies

Organisatieadvies bij De Vis Advies spitst zich toe op twee zaken: de wat- en de hoe-vraag. De eerste richt zich vooral op de “harde” aspecten zoals het organisatie- en sturingsmodel, de toe te passen systemen, enz. De tweede heeft betrekking op de “zachte” kant: het personeel, de organisatiecultuur.
Lees verder

Interim Management

De Vis Advies biedt u interim capaciteit voor het midden- en hoger kader. Als adhoc-oplossing,  bijvoorbeeld ter overbrugging van ziekte of bij vertrek. Maar daarnaast valt ook te denken aan  toevoeging van beperkte duur met betrekking tot een specifieke knowhow of voor het realiseren van nieuwe activiteiten of majeure projecten.
Lees verder

Interim Management

De Vis Advies biedt u interim capaciteit voor het midden- en hoger kader. Als adhoc-oplossing,  bijvoorbeeld ter overbrugging van ziekte of bij vertrek. Maar daarnaast valt ook te denken aan  toevoeging van beperkte duur met betrekking tot een specifieke knowhow of voor het realiseren van nieuwe activiteiten of majeure projecten.
Lees verder