Interim Management

De Vis Advies biedt u interim capaciteit voor het midden- en hoger kader. Als adhoc-oplossing,  bijvoorbeeld ter overbrugging van ziekte of bij vertrek. Maar daarnaast valt ook te denken aan  toevoeging van beperkte duur met betrekking tot een specifieke knowhow of voor het realiseren van nieuwe activiteiten of majeure projecten. Immers, de blik van een onbevooroordeelde deskundige buitenstaander kan erg verrijkend zijn voor reguliere bedrijfsprocessen of nieuwe ontwikkelingen. Er vindt dan niet alleen advisering plaats ten aanzien van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, maar tegelijkertijd ook de implementatie daarvan.

 

Niet “de winkel open houden”

Interim management volgens De Vis Advies houdt in dat de inzet zich in hoofdzaak richt op vier aspecten: verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen, medewerkers faciliteren zodat zij optimaal hun werk kunnen doen, het aangeven van de gewenste koers en –in voorkomende gevallen- bijsturing daarop. Als basis.

Maar De Vis Advies doet altijd meer. De inzet is erop gericht om in de rol van –interim- leidinggevende als een “meewerkend adviseur “ processen blijvend te verbeteren, zowel de effectiviteit als de efficiency te vergroten en het organisatieonderdeel  toekomstbestendig te maken. Dat gebeurt –indien nodig- door middel van structuur aan te brengen in de processen  en de projecten. En door te sturen op houding en gedrag van diegenen die zich er mee bezig houden.