Wethouder Gemeente Goes

“Als wethouder heb ik Emiel de Vis leren kennen als een gedegen manager, die met oog voor proces en inhoud, in staat is een bestuurder op zorgvuldige en effectieve wijze te ondersteunen in het realiseren van beleidsdoelstellingen. Hij doet dit met enthousiasme, inzet en oog voor maatschappelijk en politiek bestuurlijk…
read more

Gemeentesecretaris Gemeente Roosendaal

“Emiel heeft tot volle tevredenheid een aantal leidinggevende functies op interim basis uitgevoerd bij de gemeente Roosendaal. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, het karakteriseert Emiel ten voeten uit. No nonsense, getting the job done, accuraat en zeer leverbetrouwbaar. Emiel lost het op en ontzorgt. Zegt daarentegen…
read more

Gemeentesecretaris Gemeente Goes

“Gedurende meerdere jaren is Emiel voor gemeente Goes actief geweest bij verschillende complexe projecten en ook als lijnmanager. Soms als interim manager als gevolg van vacatures, meestal vanwege specifieke ingewikkelde processen of complexe vragen. Met een goed oor voor ieders belangen en met het juiste gevoel voor bestuurlijke verhoudingen slaagt…
read more

Hoofd afdeling Openbare Ruimte Gemeente Veere

“Emiel heeft ons geholpen bij het opstellen van een nieuwe visie op de huisvesting van onze buitendienst. Door onvoorziene omstandigheden moesten we hierover op een korte termijn ingrijpende beslissingen nemen. Hiervoor was het nodig om eerst een nieuwe visie te ontwikkelen op onze wijze van werken. Hij heeft ons geholpen…
read more

Hoofd afdeling I&R NV Zeeland Seaports

“Hierbij verklaart NV Zeeland Seaports dat de heer E.D. (Emiel) de Vis bij ons werkzaam is geweest in de functie van interim teamleider voor het cluster Ontwikkeling & Realisatie. De heer De Vis was bij ons werkzaam in de periode van 29 september 2011 tot en met 21 december 2012.…
read more

Hoofd Vergunningverlening en Handhaving Gemeente Middelburg

“Bij de implementatie van het Activiteitenbesluit is er voor gekozen om een externe partij in te schakelen. Met de beschikbare formatie bleek het niet mogelijk dit binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te voeren. Uit een drietal aanbiedende partijen werd De Vis Advies gekozen. Doorslaggevend om tot deze keuze te…
read more

Hoofd Beheer & Onderhoud Gemeente Oostflakkee

“’Ontzorgen’ is een toepasselijke term voor de inzet van Emiel de Vis. In korte tijd maakt hij zich zaken eigen en handelt ze zelfstandig, vlot en goed af. Je hebt er geen omkijken naar en wordt tijdig geïnformeerd wanneer dat nodig is. Ongeacht of het nu gaat om een helder…
read more

Hoofd Openbare Ruimte Gemeente Goes

“Als gevolg van een ontstane vacature hoofd gemeentelijk ingenieursbureau hebben wij van mei 2010 tot september 2011 Emiel de Vis ingehuurd als interim-hoofd.  Wij hebben zelf het initiatief genomen omdat Emiel naar onze mening vanwege zijn ervaring geruisloos kon inschuiven op zowel het leidinggevende als het vakinhoudelijke vlak en daarbij…
read more

Manager dienstverlening overeenkomsten gemeente Roosendaal

“Gedurende mijn twee werkjaren bij de gemeente Roosendaal was Emiel mijn afdelingshoofd bij de afdeling Programmering. Ik heb hem ervaren als een zeer open-minded, creatieve en vakkundige leidinggevende. Emiel beheerst de kunst van het combineren van bestuurlijke gevoeligheden en doelen met resultaatgericht handelen. Hij is betrokken en daadkrachtig. Als leidinggevende…
read more

Hoofd Openbare Werken gem. Schouwen-Duiveland

“De afdeling Openbare Werken van gemeente Schouwen-Duiveland werkt hard aan een optimalisatie en professionaliseringslag. Nog voor de crisis was het doel hiervan al meer te doen met minder middelen. Het opstellen van een materieelplan maakte hier onderdeel van uit. De Vis Advies heeft eerder als procesbegeleider en adviseur dan projectmanager…
read more

Directeur Gemeente Roosendaal

“In mijn periode als directeur bij de gemeente Roosendaal heb ik samengewerkt met Emiel de Vis in zijn functie als hoofd Programmering a.i. op inhuurbasis. In deze functie gaf Emiel leiding aan drie teams met in totaal ca. 60 fte. Tevens maakte Emiel deel uit van het gemeentelijke managementteam. In…
read more

Hoofd afdeling Realisatie & Beheer Gemeente Terneuzen

“Na een verhuizing van diverse dislocaties in de stad, naar onze prachtige nieuwe centrale huisvesting ‘De Koegors’ aan de rand van Terneuzen, wilde ik nagaan of er nog besparingen mogelijk waren op de inzet van voertuigen en materieel voor onze afdeling Realisatie en Beheer (150 fte). Daarom heb ik De…
read more

Manager klant en kern Woningcorporatie Zeeuwland

“Als woningcorporatie hebben wij onze onderhoudsdienst begin 2011 opnieuw gepositioneerd. De toegevoegde waarde van een eigen dienst ligt in het directe contact met de klant. Daarom hebben wij gekozen om te werken aan toename van het aantal klantcontacten en focus op werkzaamheden die daartoe bijdragen. Op basis van deze keuze…
read more

Secretaris / algemeen directeur Gemeente Middelburg

“De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland hebben een onderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van afvalinzameling te onderzoeken. Daarbij is de rol van projectleider ingevuld door Emiel de Vis. In die rol gaf hij leiding aan een breed samengestelde projectgroep met vertegenwoordigers uit de betrokken…
read more

Hoofd Beleidsrealisatie Gemeente Roosendaal

“De naam Emiel de Vis staat voor mij synoniem aan een degelijke no nonsens adviseur met kennis van zaken en gevoel voor bestuurlijke complexe verhoudingen. Emiel stelt zaken kritisch ter discussie, geeft hierbij ruimte aan inbreng, maar deinst niet terug voor het nemen van besluiten en is sterk gericht op…
read more

Manager Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

“De Vis Advies: Fijn om mee te werken! Iemand die levert wat je vraagt, maar ook begrijpt waarom je iets nodig hebt. Emiel kan goed luisteren, maar neemt wat je vraagt en/of zoekt als opdrachtgever niet zomaar aan. De formulering van de opdracht en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen…
read more

Wethouder Gemeente Roosendaal

“Als portefeuillehouder voor onder andere Binnenstad, Beheer Openbaar Gebied, Verkeer en Vervoer en Reiniging van de gemeente Roosendaal ben ik ondersteund door de heer De Vis in zijn hoedanigheid als interim afdelingshoofd Programmering. De heer De Vis slaagde er in ‘dagdagelijkse’ zaken zeer adequaat te behandelen en zijn afdeling daar…
read more

Secretaris / algemeen directeur Gemeente Roosendaal

“Emiel de Vis heeft gedurende 2009 en 2010 als manager Programmering van de Gemeente Roosendaal geopereerd in het krachtenveld van bestuur, maatschappij en organisatie. Dit heeft hij op voortreffelijke wijze gedaan. Voortreffelijk omdat hij over een unieke combinatie van kennis en focus beschikte. Zijn kennis van technische en beheer-processen heeft…
read more