“De Vis Advies: Fijn om mee te werken! Iemand die levert wat je vraagt, maar ook begrijpt waarom je iets nodig hebt. Emiel kan goed luisteren, maar neemt wat je vraagt en/of zoekt als opdrachtgever niet zomaar aan. De formulering van de opdracht en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen tijdens de startfase vraagt altijd tijd, maar levert uiteindelijk het gewenste resultaat zonder verrassingen op.

Emiel is goed in staat met de opdrachtgever op zoek te gaan naar de vraag achter de adviesopdracht. Hij is iemand die kan werken met deadlines en precies is en zich aan afspraken houdt. Of het nu procesafspraken betreft, die in het politiek-bestuurlijke traject sterk van belang zijn, of inhoudelijk strategisch moeten bijdragen aan het gewenste einddoel van te leveren advies of uitvoeringsopdracht.

Tijdens het traject zijn de processtappen helder en worden er ten behoeve van tijdige afstemming concepten uitvoerig besproken. Ook wordt er in voldoende mate teruggekoppeld zonder dat de opdrachtgever daar zelf achter aan moet. Er wordt ook meegedacht met de te volgen koers of wijziging als iets dreigt te ontsporen in politiek, op inhoud of in tijd. De doelen houdt hij scherp in het vizier.

Aan de overleggen met heel wat koffie erbij, waar we heftig konden discussiëren over het op te leveren eindstuk en bepaalde nuanceringen en zinsneden heb ik heel goede herinneringen. “De ene mens scherpt aan de ander de eigen geest”, zoals Erasmus zei. Als u niet iemand zoekt die alleen opschrijft wat u denkt te willen lezen, maar in plaats daarvan u steeds weer aan het denken zet en tegengas kan geven, kennis als input levert en meedenkt, dan past De Vis Advies ook bij u.”