“Bij de implementatie van het Activiteitenbesluit is er voor gekozen om een externe partij in te schakelen. Met de beschikbare formatie bleek het niet mogelijk dit binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te voeren.

Uit een drietal aanbiedende partijen werd De Vis Advies gekozen. Doorslaggevend om tot deze keuze te komen was het voorgestelde plan van aanpak. Daarin werd rekening  gehouden met de urgentie van toetsing en actualisatie van de milieu-inrichtingen aan het Activiteitenbesluit, maar werd ook maatwerk voorgesteld in de te leveren kwaliteit. Tegen een marktconforme  prijs.

Na opdrachtverlening werd aan de hand van een afgesproken planning, gefaseerd het gehele bestand aan inrichtingen getoetst. Een aantal keren heeft er lopende het traject afstemming plaatsgevonden tussen De Vis Advies en de projectleider bij de gemeente Middelburg.

Er is door De Vis Advies goed aandacht besteed aan communicatie rond de voortgang. Met name de  vooraf geboden transparantie en het ook voldoen aan de gewekte verwachtingen is in Middelburg in goede aarde gevallen. Geen franje, maar efficiënt werken. Het eindresultaat was er dan ook naar, binnen de afgesproken planning en naar tevredenheid.”