“Emiel heeft ons geholpen bij het opstellen van een nieuwe visie op de huisvesting van onze buitendienst. Door onvoorziene omstandigheden moesten we hierover op een korte termijn ingrijpende beslissingen nemen. Hiervoor was het nodig om eerst een nieuwe visie te ontwikkelen op onze wijze van werken. Hij heeft ons geholpen die visie te formuleren en daar een helder en overzichtelijk rapport van te maken.

Emiel voelde goed aan waar we behoefte aan hadden en dat het eindproduct ook iets van “ons” moest zijn. Niet een heel dik rapport waar niemand iets mee doet, maar een helder en gedragen plan. 

Dat is heel goed gelukt. “