“Na een verhuizing van diverse dislocaties in de stad, naar onze prachtige nieuwe centrale huisvesting ‘De Koegors’ aan de rand van Terneuzen, wilde ik nagaan of er nog besparingen mogelijk waren op de inzet van voertuigen en materieel voor onze afdeling Realisatie en Beheer (150 fte). Daarom heb ik De Vis Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de optimalisatie van ons wagenpark en materieel.

Emiel de Vis had eerder bij ons de evaluatie van het Groenbeheerplan uitgevoerd en diverse andere kleinere opdrachten. Hij had bij andere opdrachtgevers een vergelijkbaar materieelonderzoek uitgevoerd. Emiel heeft het onderzoek in korte tijd (enkele maanden) uitgevoerd. Hij hield zich daarbij keurig aan gemaakte afspraken en deadlines.

Voordeel van het werken met Emiel is dat hij gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, maar ook aandacht heeft voor wensen en vragen uit de organisatie. Hij heeft het onderzoek uitgevoerd op een manier die ook door medewerkers in de organisatie als prettig (en niet bedreigend) werd ervaren.

Het onderzoek heeft aangetoond dat we nog op enkele punten besparingen kunnen bereiken, maar dat we verder op de goede weg zijn met een optimale inzet van voertuigen en materieel.”