“Hierbij verklaart NV Zeeland Seaports dat de heer E.D. (Emiel) de Vis bij ons werkzaam is geweest in de functie van interim teamleider voor het cluster Ontwikkeling & Realisatie. De heer De Vis was bij ons werkzaam in de periode van 29 september 2011 tot en met 21 december 2012.

De heer De Vis is uit hoofde van zijn functie als interim teamleider verantwoordelijk geweest voor de opzet van een vierjarenplan voor de afdeling. Van grote toegevoegde waarde was zijn bindend vermogen als teamleider tussen de verschillende clusters.

De heer De Vis wordt door zijn leidinggevende en collega’s gekenmerkt als een enthousiast persoon die zowel op procesmatig als inhoudelijk niveau meedenkt en een goede gesprekspartner is.

De heer De Vis heeft zijn functie naar volle tevredenheid verricht.”