“In mijn periode als directeur bij de gemeente Roosendaal heb ik samengewerkt met Emiel de Vis in zijn functie als hoofd Programmering a.i. op inhuurbasis. In deze functie gaf Emiel leiding aan drie teams met in totaal ca. 60 fte. Tevens maakte Emiel deel uit van het gemeentelijke managementteam.

In zijn rol als leidinggevende heeft Emiel zich laten zien als een degelijk persoon die voor zijn mensen op kwam, maar er niet voor schuwde om ze aan te spreken als afspraken niet werden nagekomen of als de kwaliteit van het werk niet volgens afspraak werd geleverd.

De rode draad in zijn aanpak ter verbetering van de bedrijfsvoering van de afdeling Programmering was sturing op houding en gedrag. Hij paste daarin maatwerk toe gericht op de medewerker: zacht als het kon, hard als het moest.

De werkwijze van Emiel heeft geresulteerd in een betere samenwerking en een zakelijker attitude van de afdeling Programmering. In zijn rol binnen het managementteam heeft Emiel steeds een bijdrage geleverd die getypeerd kan worden als oplossingsgericht met inhoudelijke kennis en procesmatige ervaring. Ook als ondersteuning van de Wethouder heeft Emiel een goede en stabiele bijdrage geleverd.”