“Emiel de Vis heeft gedurende 2009 en 2010 als manager Programmering van de Gemeente Roosendaal geopereerd in het krachtenveld van bestuur, maatschappij en organisatie. Dit heeft hij op voortreffelijke wijze gedaan. Voortreffelijk omdat hij over een unieke combinatie van kennis en focus beschikte.

Zijn kennis van technische en beheer-processen heeft hij ingezet om tot effectiever beheer van het openbaar gebied te komen. Hij heeft de productie van de afdeling flink verhoogd. Anderzijds  heeft hij als bestuurskundig manager grote veranderingen in de manier van werken bewerkstelligd en dát heeft weer geleid tot veel klant- en productgericht werken. Hij heeft daarbij de cultuur in de organisatie een grote zwengel de positieve kant gegeven.

Hij combineert haast uniek de kennis en vaardigheden van civiele techniek en cultuurtechniek, beheer en rentmeesterij, management van de organisatie, people management en bestuurskunde. Hij heeft een goede bijdrage geleverd aan de gewenste doorontwikkeling van de organisatie van de gemeente Roosendaal.”