“Als woningcorporatie hebben wij onze onderhoudsdienst begin 2011 opnieuw gepositioneerd. De toegevoegde waarde van een eigen dienst ligt in het directe contact met de klant. Daarom hebben wij gekozen om te werken aan toename van het aantal klantcontacten en focus op werkzaamheden die daartoe bijdragen.

Op basis van deze keuze hebben wij besloten het bestaande voorraadbeheer hierop aan te passen en het afzonderlijke bedrijfsgebouw van de onderhoudsdienst waarin dit plaatsvond af te stoten. Het bedrijfsgebouw aan het Groeneweegje heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe werkwijze vanuit ons kantoor.

Emiel heeft dit project met uitstekend resultaat geleid. Hij heeft hierbij oog gehad voor zowel de praktische kant als de veranderkundige aspecten. Hij heeft de onderhoudsmedewerkers daarbij op positieve wijze meegenomen naar de nieuwe werkwijze en heeft mij als manager een stuk zorg uit handen genomen.

Emiel heeft aan een paar woorden genoeg, is flexibel zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”