“De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland hebben een onderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van afvalinzameling te onderzoeken. Daarbij is de rol van projectleider ingevuld door Emiel de Vis.

In die rol gaf hij leiding aan een breed samengestelde projectgroep met vertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten. Hij rapporteerde aan een stuurgroep, bestaande uit de wethouders afvalinzameling van de gemeenten en ondergetekende als ambtelijk opdrachtgever.

Emiel heeft blijk gegeven van een gedegen kennis van het vakgebied, was goed in staat om de politiek-bestuurlijke gevoeligheden rond een dergelijk samenwerkingsproces te onderkennen en te hanteren en zorgde steeds voor een tijdige afstemming en koersbepaling in overleg met mij als ambtelijk opdrachtgever.

Ik heb Emiel leren kennen als een open, transparant en prettige persoon in de omgang, die goed oog heeft voor samenwerking en het omgaan met verschillende belangen. Ik wil hem dan ook bij anderen zeker voor een dergelijke opdracht aanbevelen.”