“Gedurende meerdere jaren is Emiel voor gemeente Goes actief geweest bij verschillende complexe projecten en ook als lijnmanager. Soms als interim manager als gevolg van vacatures, meestal vanwege specifieke ingewikkelde processen of complexe vragen. Met een goed oor voor ieders belangen en met het juiste gevoel voor bestuurlijke verhoudingen slaagt Emiel er in processen goed te managen, complexe vraagstukken te ontrafelen en adviezen te geven die tot oplossingen leiden.

Als interim lijnmanager is Emiel gedurende 15 maanden hoofd geweest van de afdeling Samenleving (o.a. sociaal domein) en was hij als zodanig lid van het gemeentelijk Management Overleg (MT) en vertegenwoordigde hij in die domeinen de gemeente in samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van projecten zijn de doorstart van de gebiedsontwikkeling Goese Schans, waarbij in crisistijd rekening gehouden diende te worden met de verschillende belangen van alle PPS partners, en de besluitvorming over een collectief klimaatsysteem in een van de Goese wijken. Bijzonder was ook het projectmanagement van de aansluiting Goes-Zuid op de A58, die tot volle tevredenheid en binnen afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.

Allemaal projecten waarin partners,  inwoners en ook de gemeente tevreden over zijn en met een goed gevoel op het proces terugkijken.

Emiel is prettig in de omgang, weet heel goed met vertrouwen en vertrouwelijke informatie om te gaan en slaagt er in objectief te blijven en geen onderdeel van het systeem te worden.

Ik zal niet aarzelen hem voor dit soort ingewikkelde processen aan te bevelen of in te huren.”