“De afdeling Openbare Werken van gemeente Schouwen-Duiveland werkt hard aan een optimalisatie en professionaliseringslag. Nog voor de crisis was het doel hiervan al meer te doen met minder middelen. Het opstellen van een materieelplan maakte hier onderdeel van uit.

De Vis Advies heeft eerder als procesbegeleider en adviseur dan projectmanager onze uitvoeringsdistricten begeleid in het denkproces naar meer efficiency en effectiviteit, de daaraan gekoppelde verandering in werkwijze en de consequenties voor ons areaal aan groot gereedschap en materieel. De uitgestrektheid van ons grondgebied en een huidige werkverdeling over drie districten en een eigen reinigingsbedrijf zijn daarbij bepalend. Het materieelplan is mede dankzij De Vis Advies een eigen verhaal geworden vanuit de districten zelf zodat met overtuiging de implementatie nu kan volgen.

Met een goede balans tussen zelf doen en uitbesteden wordt marktwerking beter benut en door samenwerking tussen de vier bedrijfsonderdelen wordt materieel optimaal ingezet en overtollig materieel afgestoten. Daarnaast wordt hierdoor gelijk een bijdrage geleverd aan het meer centraliseren van logistieke aansturing en harmonisatie van de werkwijze binnen de districten.

Inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen, enthousiasme voor de publieke sector en gevoel voor zowel politiek-bestuurlijke verhoudingen als de werkvloer zijn bij De Vis Advies een stevige basis voor het adviseurschap. Een succesvol doorlopen proces met mooie resultaten in de bedrijfsvoering, waaronder een substantieel structureel financieel voordeel.”