“Als portefeuillehouder voor onder andere Binnenstad, Beheer Openbaar Gebied, Verkeer en Vervoer en Reiniging van de gemeente Roosendaal ben ik ondersteund door de heer De Vis in zijn hoedanigheid als interim afdelingshoofd Programmering. De heer De Vis slaagde er in ‘dagdagelijkse’ zaken zeer adequaat te behandelen en zijn afdeling daar op af te stemmen cq aan te sturen.

Los van zijn inhoudelijke (technische) deskundigheid heb ik met name zijn tactische en strategische bekwaamheden leren waarderen en gebruiken. Op dit niveau fungeerde de heer De Vis voor mij als een klankbord waar het erg prettig, creatief en constructief mee schakelen was. Daarnaast heeft de heer De Vis mij zeer adequaat geadviseerd en ondersteund bij trajecten met de gemeenteraad.”