“’Ontzorgen’ is een toepasselijke term voor de inzet van Emiel de Vis. In korte tijd maakt hij zich zaken eigen en handelt ze zelfstandig, vlot en goed af. Je hebt er geen omkijken naar en wordt tijdig geïnformeerd wanneer dat nodig is. Ongeacht of het nu gaat om een helder geformuleerde beleidsnota of het succesvol realiseren van een project. Emiel heeft laten zien in een bestuurlijke omgeving snel en effectief te handelen, en de regie in handen te nemen.

Emiel is in staat om verbindingen tot stand te laten komen, waarmee hij niet alleen de belangen van de opdrachtgever, maar ook die van de andere belanghebbenden naar tevredenheid weet te behartigen. Het draagvlak dat daardoor ontstaat geeft een forse meerwaarde”.