Klant: Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Sinds 1 januari 2014 voert de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland de milieu taken uit namens de Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de provincie. Aan de hand van het Bedrijfsplan zijn mensen en middelen bij elkaar gevoegd. Er is begonnen met het opbouwen en inrichten van de organisatie, het laten samen werken van de voormalige medewerkers van de 15 deelnemers en ingezet op het leveren van beoogde producten en prestaties.

De basis van de organisatie is o.a. vastgelegd in het Organisatie- en functieboek. Bij de oprichting van de RUD Zeeland is afgesproken om dit document na verloop van tijd te evalueren.

Bijna anderhalf jaar na deze vliegende start heeft De Vis Advies het Organisatie- en Functieboek geëvalueerd. RUD Zeeland is als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie een andere entiteit dan haar deelnemers. Dit vraagt een andere, meer bedrijfsmatige en zakelijkere opstelling. Met die zienswijze als rode draad zijn de aandachtspunten benoemd die direct dan wel indirect het Functie- en Organisatieboek raken, zijn conclusies getrokken en  hieraan aanbevelingen verbonden.