Klant: gemeente Bergen op Zoom

Jaar: 2020

Taakvelden:

  • Grondexploitatie & grondzaken
  • Vastgoed & onderwijshuisvesting
  • Juridische zaken fysiek domein
  • Ruimtelijke ordening
  • Stedenbouw
  • Wonen
  • Verkeer
  • Water
Website