Klant: gemeente Roosendaal (2008-2010)

Taakvelden:

  • Beheerbeleid en instandhouding gemeentelijke wegen, groen, riolering, watergangen, civieltechnische kunstwerken, vastgoed
  • Voorbereiding, aanbesteding en directievoering civieltechnische en bouwkundige werken
  • Opstellen en monitoren dienstverleningsovereenkomsten met grote subsidie ontvangers en gemeenschappelijke regelingen
  • Intern opdrachtgever voor het gemeentelijk aannemingsbedrijf en afdeling Beleidsrealisatie